Skip to main content

Đan khăn len kiểu vặn thừng hai mặt

Cách đan:
Bắt 38 mũi. Trong dấu * * là lặp lại cho đến hết hàng nhé.

Chart:
Dòng 1-3: *1 P, 1 K*
Dòng 5: *1K,1P*
Dòng 5: 1 P, 1 K, 1 P, 1 K, 6 P, 6 K, 6 P, 6 K, 6 P, 1 K, 1 P, 1 K, 1 P.
Dòng 6: 1 P, 1 K, 1 P, 1 K, 6 K, 3/3 vặn thừng P nghiêng phải, 6 K, 3/3 vặn thừng P nghiêng phải, 6 K, 1 K, 1 P, 1 K, 1 P.
Dòng 7: giống dòng 1
Dòng 8: 1 P, 1 K, 1 P, 1 K, 6 K, 6 P, 6 K, 6 P, 6 K, 1 K, 1 P, 1 K, 1 P.
Dòng 9: 1 P, 1 K, 1 P, 1 K, 3/3 vặn thừng P nghiêng phải, 6 K, 3/3 vặn thừng P nghiêng phải, 6 K, 3/3 vặn thừng P nghiêng phải, 1 K, 1 P, 1 K, 1 P.
Dòng 10: giống dòng 4
Dòng 11: giống dòng 1
Dòng 12: giống dòng 4.
Lặp lại từ 5-12 dòng cho tới chiều dài vừa ý.

Đây là đoạn trích nguyên gốc các bạn có thể tham khảo nhé:

"SIZE:: One Size, 3-6 mos, 18 mos 
5¾ in. x 49 in. (14.5cm x 124.5cm)
Note: Pattern is written for smallest size with changes for larger sizes in parentheses. When only one number is given, it applies to all sizes. To follow pattern more easily, circle all numbers pertaining to your size before beginning.

CORRECTIONS: None MATERIALS

• 270-149 Lion Brand Lion Cashmere Blend: Charcoal 4 Skeins
• Lion Brand Knitting Needles- Size 8 [5 mm]
• Large-Eye Blunt Needles (Set of 6)

GAUGE: 18 sts + 24 rows = 4 in. [10 cm] in Stockinette Stitch (knit on RS, purl on WS). BE SURE TO CHECK YOUR GAUGE.

STITCH EXPLANATION:

3/3 RC (3 over 3 right cable) Slip 3 sts to cable needle and hold in back, k3, then k3 from cable needle

SCARF
Cast on 38 sts
Rows 1 and 3 *K1, p1; rep from * to end of row. Rows 2 and 4 *P1, k1; rep from * to end of row.
Row 5 (K1, p1) twice, (k6, p6) twice, k6, (k1, p1) twice.
Row 6 (P1, k1) twice, (p6, 3/3 RC) twice, p6, (p1, k1) twice.
Row 7 Rep Row 5.
Row 8 (P1, k1) twice, (p6, k6) twice, p6, (p1, k1) twice.
Row 9 (K1, p1) twice, (3/3 RC, p6) twice, 3/3 RC,(k1, p1) twice.
Row 10 Rep Row 8.
Row 11 Rep Row 5.
Row 12 Rep Row 8.
Rep Rows 5-12 38 more times.
Rep Rows 5-10 once.
Rep Rows 1-4 once.
FINISHING
Weave in ends
k = knit p = purl
rep = repeat(s)(ing) st(s) = stitch(es) "

Nguồn: learntoknit.lionbrand.com

Popular posts from this blog

Thiệp ngôi nhà 3D dễ thương

Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Thiệp ngôi nhà 3D

Hôm nay, Phunuvip hướng dẫn các bạn làm mẫu Thiệp ngôi nhà 3D đơn giản, dễ thực hiện với các bước cắt gấp cơ bản.

Làm thiệp sinh nhật 3D

Gần đến sinh nhật của một người bạn, và bạn muốn làm một cái gì đó lạ mắt và độc đáo. Hãy cùng chúng tôi sáng tạo với thiệp 3D bánh sinh nhật nào