Skip to main content

Cách đan khăn len đẹp cho nam


Cách đan:Bắt 52 mũi.

Chú ý: Mũi vặn thừng sau 4-2 (= BC) : vặn thừng trên 6 mũi, trong đó 4 mũi dời sang que đan khác, giữ đằng sau, đan tiếp 2 mũi xuống, sau đó chuyển sang 4 mũi vừa dời - đan 2 lên, 2 xuống
Mũi vặn thừng trước 4-2 (= FC) : tương tự như trên nhưng giữ đằng trước.
Mũi dời lên : sợi vắt trước như đan mũi lên nhưng bỏ qua không đan
Các mũi trong * * có nghĩa là tiếp tục đan lặp lại.
Chart:
Hàng 1 (mặt trái): 1 mũi dời lên, 2 xuống, *2 lên, 2 xuống*, 1 xuống
Hàng 2 (mặt phải) : 1 mũi dời lên, 2 lên, *2 xuống, 2 lên*, 1 xuống
Hàng 3 : 1 mũi dời lên, 2 xuống, *2 lên, 2 xuống*, 1 xuống
Hàng 4 : 1 mũi dời lên, 2 lên, *2 xuống, 2 lên*, 1 xuống
Hàng 5 : 1 mũi dời lên, 2 xuống, *2 lên, 2 xuống*, 1 xuống
Hàng 6 : 1 mũi dời lên, 2 lên, *2 xuống, 2 lên*, 1 xuống
Hàng 7 : 1 mũi dời lên, 2 xuống, *2 lên, 2 xuống*, 1 xuống
Hàng 8 : 1 mũi dời lên, 2 lên, *vặn thừng sau 4-2, 2 lên*, 1 xuống
Hàng 9 : 1 mũi dời lên, 2 xuống, *2 lên, 2 xuống*, 1 xuống
Hàng 10: 1 mũi dời lên, 2 lên, *2 xuống, 2 lên*, 1 xuống
Hàng 11: 1 mũi dời lên, 2 xuống, *2 lên, 2 xuống*, 1 xuống
Hàng 12: 1 mũi dời lên, 2 lên, *2 xuống, 2 lên*, 1 xuống
Hàng 13: 1 mũi dời lên, 2 xuống, *2 lên, 2 xuống*, 1 xuống
Hàng 14: 1 mũi dời lên, 2 lên, *2 xuống, 2 lên*, 1 xuống
Hàng 15: 1 mũi dời lên, 2 xuống, *2 lên, 2 xuống*, 1 xuống
Hàng 16: 1 mũi dời lên, 2 lên, 2 xuống, *2 lên, vặn thừng trước 4-2*, cuối cùng 2 lên, 2 xuống, 2 lên

Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 16 đến khi có độ dài vừa ý, kết thúc như ở hàng 7 hoặc hàng 15. Chiết khăn.

Popular posts from this blog

Thiệp ngôi nhà 3D dễ thương

Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Thiệp ngôi nhà 3D

Hôm nay, Phunuvip hướng dẫn các bạn làm mẫu Thiệp ngôi nhà 3D đơn giản, dễ thực hiện với các bước cắt gấp cơ bản.

Làm thiệp 3D tháp Eiffel

Cùng sáng tạo với thiệp 3D tháp eiffel nào
Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Cách làm:
Có thể vẽ theo mẫu hoặc in mẫu bên nếu bạn chưa thạo kẻ vẽ theo mẫu, in với kích cỡ to/nhỏ tùy ý. ( Kích chuột phải và Save as nhé)