Đan khăn len nam kiểu sọc chéo


Với cách đan khăn len nam kiểu sọc chéo bạn nên sử dụng loại len một màu thôi nhé. Như vậy các đường sọc chéo mới nổi rõ được. Cách đan mẫu khăn len này cũng rất đơn giản. Chỉ gồm mũi lên và mũi xuống thôi. Các bạn cùng chuẩn bị bắt tay vào đan nào.

Chú ý:
- Mũi xuống (K) 
- Mũi lên (P)  (có thể tìm hiểu tại đây)
- x1, x2 và x3 sau dấu ngoặc cho bạn biết số lần bạn lặp lại:
Vd: ở hàng 1: K1,P1,K3,P4 thì bạn hiểu là 1 mũi xuống, 1 mũi lên,3 mũi xuống, 4 mũi lên. Trong dấu *  K1, P1, K3, P4* là ký hiệu lặp lại cho đến khi còn 3 mũi thì làm 3 mũi xuống (K3)
                        
Hướng dẫn
- Bắt 42 mũi len.( cách bắt mũi len tại đây)
4 dòng đầu đan xuống.
- Các hàng tiếp theo đan lần lượt như sau:

Row 1: K3, * K1, P1, K3, P4 *, K3
Row 2: K3, * K4, P3, K1, P1 *, K3
Row 3: K3, * P1, K1, P1, K3, P3 *, K3
Row 4: K3, * K3, P3, K1, P1, k1 *, K3
Row 5: K3, * P2, K1, P1, K3, P2 *, K3
Row 6: K3, * K2, P3, K1, P1, K2 *, K3
Row 7: K3, * P3, K1, P1, K3, P1 *, K3
Row 8: K3, * K1, P3, K1, P1, K3 *, K3
Row 9: K3, * P4, K1, P1, K3 *, K3
Row 10: K3, * P3, K1, P1, K4 *, K3
Row 11: K3, * K1, P4, K1, P1, K2 *, K3
Row 12: K3, * P2, K1, P1, K4, P1 *, K3
Row 13: K3, * K2, P4, K1, P1, K1 *, K3
Row 14: K3, * P1, K1, P1, K4, P2 *, K3
Row 15: K3, * K3, P4, K1, P1 *, K3
Row 16: K3, * K1, P1, K4, P3 *, K3
Row 17: K3, * P1, K3, P4, K1 *, K3
Row 18: K3, * P1, K4, P3, K1 *, K3

Lặp lại từ dòng 1 tới dòng 18 (hay dòng 5 tới dòng 22 tùy thuộc cách gọi của bạn nếu cộng thêm 4 dòng đầu tiên).
Được độ dài phù hợp theo ý thích của từng người thì đan 4 dòng xuống, sau đó chiết.
Vậy là bạn đã có được một chiếc khăn len cực đẹp rồi đấy. Và đây là thành quả của bạn:Nguồn: Sưu tầm.
Bạn cũng có thể tham khảo các mẫu khăn len cho nam cực chất