Skip to main content

Cách đan khăn len kiểu thác nước
Chú ý:⟨ (trên chart hình): Knit trên mặt phải và là purl trên mặt trái
• : Purl trên mặt phải và là knit trên mặt trái
\ : ssk : Dời hay trượt (slip) 2 mũi như đan knit, sau đó đan knit 2 mũi cùng lúc. (tham khảo ở http://www.knittinghelp.com/videos/knitting-glossary nhé
/ : k2tog : Đan knit 2 mũi cùng lúc. Tham khảo tại đây nhé
o : yo : Mũi vòng (yarn over)
Cách đan:Bắt 32 mũi

Chart: 
Hàng 1 [mặt phải]: k3, *p2, k6, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 2 [và tất cả các hàng mặt trái]: k3, *k2, p6, lặp lại từ dấu * 2 lần, k5
Hàng 3 [mặt phải]: k3, *p2, yo, k2, ssk, k2,lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 5 [mặt phải]: k3, *p2, k1, yo, k2, ssk,lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 7 [mặt phải]: k3, *p2, k2, yo, k2, ssk, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 9 [mặt phải]: k3, *p2, k6, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 11 [mặt phải]: k3, *p2, k2, k2tog, k2, yo, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 13 [mặt phải]: k3, *p2, k1, k2tog, k2, yo, k1, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 15 [mặt phải]: k3, *p2, k2tog, k2, yo, k2, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3

Nguồn: shopmuathu7.blogspot.com

Popular posts from this blog

Thiệp ngôi nhà 3D dễ thương

Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Thiệp ngôi nhà 3D

Hôm nay, Phunuvip hướng dẫn các bạn làm mẫu Thiệp ngôi nhà 3D đơn giản, dễ thực hiện với các bước cắt gấp cơ bản.

Làm thiệp 3D tháp Eiffel

Cùng sáng tạo với thiệp 3D tháp eiffel nào
Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Cách làm:
Có thể vẽ theo mẫu hoặc in mẫu bên nếu bạn chưa thạo kẻ vẽ theo mẫu, in với kích cỡ to/nhỏ tùy ý. ( Kích chuột phải và Save as nhé)