Skip to main content

Cách đan len đẹp cho nữ

Cách đan:
Mẫu đan là bội số của 10 +1. Gầy tổng số mũi là 61 mũi.
Chart:

Hàng 1 và tất cả các hàng lẻ đan lên.
Hàng 2: 3 xuống, *xuống chập 2, 1 dời, 1 xuống, 1 dời, ssk, 5 xuống, lặp lại *, lặp lại lần cuối kết thúc với 3 xuống.
Hàng 4: 2 xuống , * Mũi lên chập 2 , 1 xuống , mũi vòng , 1 xuống , mũi vòng , 1 xuống , ssk , 3 xuống ; Lặp lại * , kết thúc với 2 mũi xuống.
Hàng 6: 1 xuống , * Mũi lên chập 2 , 2 xuống , mũi vòng , 1 xuống , mũi vòng , 2 xuống , ssk , 1 xuống . Lặp lại * cho đến hết.
Hàng 8: Mũi lên chập 2 , * 3 xuống, mũi vòng , 1 xuống , mũi vòng , 3 xuống , 1 mũi dời xuống , Mũi lên chập 2 , psso ( dời 1 mũi từ que đan trái sang que phải , 1 lên , bỏ mũi dời qua mũi lên vừa đan ).
Lặp lại * đến khi còn 9 mũi cuối , kết thúc chúng vs 3 mũi xuống , mũi vòng ,1 xuống , mũi vòng , 3 xuống , ssk.
Hàng 10: 1 xuống , * Mũi vòng , ssk , 5 xuống , Mũi lên chập 2 , Mũi vòng , 1 xuống . Lặp lại từ * cho đến hết.
Hàng 12: 1 xuống , * Mũi vòng , 1 xuống , ssk , 3 xuống , Mũi lên chập 2 , 1 xuống , mũi vòng , 1 xuống . Lặp lại từ * đến hết.
Hàng 14: 1 xuống , * Mũi vòng , 2 xuống , ssk ,1 xuống ,Mũi lên chập 2, 2 xuống ,Mũi vòng , 1 xuống. Lặp lại từ * đến hết.
Hàng 16: 1 xuống, * Mũi vòng , 3 xuống , 1 mũi dời xuống , Mũi lên chập 2 , psso , 3 xuống , Mũi vòng , 1 xuống . Lặp lại từ * đến hết.
Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 16 thêm 5 lần nữa , ước chừng khoảng 40 cm từ điểm gầy mũi đến mép đan.

Chúc các bạn thành công nhé!


Popular posts from this blog

Thiệp ngôi nhà 3D dễ thương

Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Thiệp ngôi nhà 3D

Hôm nay, Phunuvip hướng dẫn các bạn làm mẫu Thiệp ngôi nhà 3D đơn giản, dễ thực hiện với các bước cắt gấp cơ bản.

Làm thiệp 3D tháp Eiffel

Cùng sáng tạo với thiệp 3D tháp eiffel nào
Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Cách làm:
Có thể vẽ theo mẫu hoặc in mẫu bên nếu bạn chưa thạo kẻ vẽ theo mẫu, in với kích cỡ to/nhỏ tùy ý. ( Kích chuột phải và Save as nhé)