Skip to main content

Hướng dẫn đan len cơ bản 4

Đây là hướng dẫn để các bạn khi đọc chart đan khăn len. Hôm nay, phunuvip hướng dẫn 3 loại mũi đan cơ bản tiếp theo:
- Tăng mũi trái (Left Increase)
- Tăng mũi phải (Right Increase)
- Tăng 1 thành 3 mũi
1. Tăng mũi trái (Left Increase)
Ký hiệu:
Viết tắt: M

Mũi que đan trái cho vào mũi đan như hình vẽ theo chiều mũi tên
Đan một mũi xuống vào sau vào mũi vừa lấy được trên que đan trái

Được kết quả như hình, tổng số mũi tăng 1.
2. Tăng mũi phải (Right Increase)Ký hiệu:
Viết tắt: M

Que đan phải cho vào mũi đan phía dưới mũi đầu tiên trên qua đan trái, từ dưới lên theo chiều mũi tên màu xanh

Chuyển mũi vừa lấy được sang que đan trái

Đan một mũi xuống với mũi vừa chuyển

Đan 1 mũi xuống vào mũi tiếp theo

Kết quả được như hình, tổng số mũi tăng 1.
3. Over IncreaseKý hiệu:

Đan một mũi xuống, nhưng đừng tuột mũi ra khỏi que đan trái

Mũi que đan phải ngoắc và sợi len theo chiều mũi tên màu xanh

Đan một mũi xuống vào mũi trên que đan trái

Kết quả được như hình. Bạn đan được 3 mũi trên cùng một mũi. Tổng số mũi tăng 2.

Popular posts from this blog

Thiệp ngôi nhà 3D dễ thương

Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Thiệp ngôi nhà 3D

Hôm nay, Phunuvip hướng dẫn các bạn làm mẫu Thiệp ngôi nhà 3D đơn giản, dễ thực hiện với các bước cắt gấp cơ bản.

Làm thiệp 3D tháp Eiffel

Cùng sáng tạo với thiệp 3D tháp eiffel nào
Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Cách làm:
Có thể vẽ theo mẫu hoặc in mẫu bên nếu bạn chưa thạo kẻ vẽ theo mẫu, in với kích cỡ to/nhỏ tùy ý. ( Kích chuột phải và Save as nhé)