Skip to main content

Hướng dẫn đan len cơ bản 5

Đây là hướng dẫn để các bạn khi đọc chart đan khăn len. Hôm nay, phunuvip hướng dẫn 2 loại mũi đan cơ bản tiếp theo: 
Stitch Over 
Đan kết thúc  (Loop Cast-on) 

1. Stitch OverKý hiệu:
Viết tắt: SO
Mũi que đan phải cho vào mũi đan trên que đan trái mà bạn muốn chuyển, cho qua đầu hai mũi đan đầu.

Được kết quả như hình. Tổnh số mũi giảm 1. Nếu đan tiếp 2 mũi xuống bạn được ký hiệu

2. Đan kết thúc (Loop Cast-on)Ký hiệu:
Viết tắt: CO

Sau khi đã đan xong hàng cuối cùng, để kết thúc tất cả các mũi còn lại trên que đan và rút que đan ra, bạn làm như sau:

1. Đan 2 mũi xuống (hoặc lên tuỳ bề mặt và kiểu đan mà bạn đang thực hiện).


2. Dùng mũi que đan trái cho vào mũi đầu tiên bên que đan phải


3. Đưa mũi đầu tiên bên que đan phải này qua mũi thứ 2, và qua khỏi mũi que đan phải.. Trên que đan phải còn lại 1 mũi.
4. Đan tiếp 1 mũi bình thường rồi lặp lại bước 2 và 3. Làm như vậy đến hết hàng.
5. Khi đan đến hết hàng, còn lại 1 mũi trên que đan phải, bạn cằt chỉ chừa1 đoạn khoảng 10 cm, rút que đan ra, luồn đầu sợi chỉ vào mũi còn lại cuối cùng này, rồi kéo thắt nút.

Popular posts from this blog

Thiệp ngôi nhà 3D dễ thương

Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Thiệp ngôi nhà 3D

Hôm nay, Phunuvip hướng dẫn các bạn làm mẫu Thiệp ngôi nhà 3D đơn giản, dễ thực hiện với các bước cắt gấp cơ bản.

Làm thiệp 3D tháp Eiffel

Cùng sáng tạo với thiệp 3D tháp eiffel nào
Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Cách làm:
Có thể vẽ theo mẫu hoặc in mẫu bên nếu bạn chưa thạo kẻ vẽ theo mẫu, in với kích cỡ to/nhỏ tùy ý. ( Kích chuột phải và Save as nhé)