Skip to main content

Hướng dẫn đan len cơ bản 6


Hôm nay, phunuvip giới thiệu bạn các mũi đan cơ bản sau:
- Twist Stitch
- Mũi dời hay mũi chuyển-xuống (Slip Stitch)
- Mũi dời lên (Slip Purlwise Stitch)


1. Twist Stitch: Ký hiệu:


Mũi que đan phải cho vào mũi đầu tiên trên que đan trái theo chiều mũi tên

Đan một mũi xuống

Kết quả được một mũi xuống nhưng bị xoắn ở chân như trong hình.
2. Mũi dời xuống (Slip Stitch knitwise)Ký hiệu:
Viết tắt: SLMũi que đan phải cho vào mũi đầu tiên trên que đan trái theo chiều mũi tên (như khi đan 1 mũi xuống. Chuyển (dời) mũi này sang que đan phải. Mũi màu đỏ được gọi là mũi dời (hay mũi chuyển). Mũi tiếp theo đan bình thường.
3. Mũi dời-lên (Slip Stitch Purlwise)Ký hiệu:
Viết tắt: SL(purlwise)Mũi que đan phải cho vào mũi đầu tiên trên que đan trái, theo chiều mũi tên (như khi đan mũi lên). Dời mũi này sang que đan phải. Mũi tiếp theo đan bình thường.
Knit stitch in row below

Ký hiệu:
Viết tắt: KB

Mũi que đan phải cho vào mũi đan phía dưới (màu xanh) mũi đầu tiên trên que đan trái. Lấy sợi len và kéo qua khỏi mũi màu xanh này.

Mũi que đan trái tuột khỏi mũi đan đầu tiên (màu đỏ)

Kết quả như hình.

4. Twist Stitch in row belowKý hiệu:

Mũi que đan phải cho vào mũi phía dưới (màu xanh) mũi thứ nhất trên que đan trái. Tuột que đan trái ra khỏi mũi thứ nhất (màu đỏ)

Dùng mũi que đan trái kéo sợi len màu đỏ lên

Mũi que đan phải cho vào mũi màu đỏ, từ dưới lên

Chuyển mũi màu đỏ sang que đan phải. Mũi que đan trái cho vào cùng một lúc hai mũi trên que đan phải

Đan một mũi xuống

Kết quả được như hình.
Theo dan-moc.net

Popular posts from this blog

Thiệp ngôi nhà 3D dễ thương

Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Thiệp ngôi nhà 3D

Hôm nay, Phunuvip hướng dẫn các bạn làm mẫu Thiệp ngôi nhà 3D đơn giản, dễ thực hiện với các bước cắt gấp cơ bản.

Làm thiệp 3D tháp Eiffel

Cùng sáng tạo với thiệp 3D tháp eiffel nào
Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Cách làm:
Có thể vẽ theo mẫu hoặc in mẫu bên nếu bạn chưa thạo kẻ vẽ theo mẫu, in với kích cỡ to/nhỏ tùy ý. ( Kích chuột phải và Save as nhé)