Skip to main content

Hướng dẫn đan len cơ bản 7

Mũi chập hai hay giảm mũi bên phải (K2tog, K2tog tbl, P2tog, P2tog tbl)
Giảm mũi bên trái (SKPO-Slip,Knit,Pass Over)
SKPO mũi lên (SKPO purling version)

1. Mũi xuống chập hai (K2Tog)

Ký hiệu:
Viết tắt: Tog/K2 tog

Mũi que đan phải cho vào cùng một lúc hai mũi trên que đan trái, từ trên xuống và đan mũi xuống bình thường

Kết quả như hình, tổng số mũi giảm 1.


Mũi xuống chập hai vào sau (K2tog tbl = purl 2 together through back loops)


Mũil lên chập hai (P2tog)


Mũil lên chập hai vào sau (P2tog tbl)

2. Giảm mũi bên trái (Slip,Knit,Pass Over)
Ký hiệu:
Viết tắt: SKPO

Chuyển 1 mũi trên que đan trái sang que đan phải (slip)

Đan một mũi xuống vào mũi tiếp theo trên que đan trái

Dùng mũi que đan trái cho vào mũi đã dời lúc nãy , từ dưới lên

Cho qua đầu mũi xuống đã đan lúc nãy, qua luôn mũi que đan phải

Kết quả được như hình, tổng số mũi giảm 1.
3. SKPO mũi lên (SKPO purling version)
Ký hiệu:

Mũi que đan phải cho vào 2 mũi trên que đan trái theo chiều mũi tên màu xanh. Chuyển hai mũi này sang que đan phải

Mũi que đan trái cho vào mũi màu đỏ, theo chiều mũi tên, chuyển mũi này qua lại que đan trái

Tương tự chuyển mũi màu xanh qua lại que đan trái

Hai mũi lúc này đã được xoay ngược lại so với vị trí ban đầu. Đan cùng một lúc hai mũi này bằng mũi lên

Kết quả được như hình, tổng số mũi giảm 1.
Theo: dan-moc.net

Popular posts from this blog

Thiệp ngôi nhà 3D dễ thương

Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Thiệp ngôi nhà 3D

Hôm nay, Phunuvip hướng dẫn các bạn làm mẫu Thiệp ngôi nhà 3D đơn giản, dễ thực hiện với các bước cắt gấp cơ bản.

Làm thiệp 3D tháp Eiffel

Cùng sáng tạo với thiệp 3D tháp eiffel nào
Chuẩn bị:
- Bản in mẫu hoặc bản bạn tự vẽ lại theo hình
- Bìa màu bạn thích
- Bìa lót thiệp
- Dao rọc giấy

Cách làm:
Có thể vẽ theo mẫu hoặc in mẫu bên nếu bạn chưa thạo kẻ vẽ theo mẫu, in với kích cỡ to/nhỏ tùy ý. ( Kích chuột phải và Save as nhé)