Đan len kiểu ô vuông


Hướng dẫn
- Bắt 26 mũi len đầu tiên.( cách bắt mũi len tại đây)
Video hướng dẫn đan len kiểu ô vuông


video

Chúc các bạn thành công