Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2013

Đan khăn len hai màu xen kẽ cho nam

Hướng dẫn: Kiểu này là đan cốt thường. Kết hợp 2 màu len.
Bắt mũi len chẵn. Đan cốt xen kẽ 1 mũi thuận và 1 mũi nghịch (1 mũi K và 1 mũi P). Tiếp tục cho đến hết từng hàng.

Đan khăn kiểu xương cá

Hướng dẫn:
Gầy 35 mũi
Hàng 1 (mặt phải): Cứ 1 mũi xuống , 1 mũi lên cho tới hết hàng
Hàng 2 đến hàng 4: Lặp lại hàng 1